Pravidla A Podmínky

UTech Global Limited S.R.O

Pravidla a podmínky

Vítejte v Utech Global Limited S.R.O!

Tyto obchodní podmínky popisují pravidla a předpisy pro používání webových stránek Utech Global Limited S.R.O, které se nacházejí na adrese https://utechglobal.cz/.

Vstupem na tuto webovou stránku předpokládáme, že souhlasíte s těmito podmínkami. Nepokračujte v používání Utech Global Limited S.R.O, pokud nesouhlasíte s přijetím všech podmínek uvedených na této stránce.

Následující terminologie platí pro tyto Podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů a Oznámení o vyloučení odpovědnosti a všechny Smlouvy: «Klient», «Vy» a «Váš» označuje Vás, osobu, která se přihlásí na tento web a je v souladu s podmínkami společnosti. «Společnost», «My», «Naše» a «Nás» označuje naši společnost. «Strana», «Strany» nebo «My» se vztahuje jak na klienta, tak na nás. Všechny podmínky odkazují na nabídku, přijetí a zvážení platby nezbytné k provedení procesu naší pomoci klientovi nejvhodnějším způsobem pro výslovný účel uspokojení potřeb klienta v souvislosti s poskytováním služeb uvedených společností, a řídí se platným právem Nizozemska. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, velká písmena a/nebo on/ona nebo oni jsou považovány za vzájemně zaměnitelné, a proto se na ně vztahují.

Cookies

Používáme cookies. Přístupem k Utech Global Limited S.R.O jste souhlasili s používáním cookies v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů Utech Global Limited S.R.O.

Většina interaktivních webových stránek používá soubory cookie, které nám umožňují získat podrobnosti o uživateli pro každou návštěvu. Naše webová stránka používá soubory cookie k tomu, aby umožnila funkčnost určitých oblastí a usnadnila tak lidem návštěvu našich webových stránek. Někteří z našich přidružených/reklamních partnerů mohou také používat soubory cookie.

License

Pokud není uvedeno jinak, společnost Utech Global Limited S.R.O  a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví pro veškerý materiál na Utech Global Limited S.R.O. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Můžete k tomu přistupovat od společnosti Utech Global Limited  S.R.O pro vlastní osobní použití s výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách.

Nesmíte:

 • Znovu publikovat materiál od Utech Global Limited S.R.O
 • Prodávat, pronajímat nebo licencovat materiál od společnosti Utech Global Limited S.R.O
 • Reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiál od Utech Global Limited S.R.O
 • Redistribuovat obsah od Utech Global Limited S.R.O

Tato smlouva začíná dnem uzavření této smlouvy. Naše podmínky byly vytvořeny pomocí generátoru podmínek..

Části této webové stránky nabízejí uživatelům příležitost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webové stránky. Utech Global Limited S.R.O nefiltruje, neupravuje, nepublikuje ani nekontroluje komentáře před jejich přítomností na webových stránkách. Komentáře neodrážejí pohledy ani názory společnosti Utech Global Limited S.R.O, jejích zástupců a/nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí pohledy a názory osoby, která zveřejňuje své pohledy a názory. V rozsahu povoleném příslušnými zákony nenese Utech Global Limited S.R.O odpovědnost za Komentáře ani za jakoukoli přítěž, škody nebo výdaje způsobené a/nebo utrpěné v důsledku jakéhokoli použití a/nebo zveřejnění a/nebo vzhledu komentářů na tomto webu.

Společnost Utech Global Limited S.R.O si vyhrazuje právo sledovat všechny komentáře a odstranit jakékoli komentáře, které lze považovat za nevhodné, urážlivé nebo způsobující porušení těchto podmínek.

Zaručujete a prohlašujete, že:

 • Jste oprávněni zveřejňovat Komentáře na našich webových stránkách a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;
 • Zaručujete a prohlašujete, že: Komentáře nenarušují žádná práva duševního vlastnictví, včetně, bez omezení, autorských práv, patentů nebo ochranných známek jakékoli třetí strany;
 • Zaručujete a prohlašujete, že: Komentáře neobsahují žádný pomlouvačný, nactiutrhačný, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který by narušoval soukromí
 • Komentáře nebudou použity k vymáhání nebo propagaci obchodu nebo zvyku nebo k prezentaci komerčních aktivit nebo nezákonných aktivit.

Tímto udělujete společnosti Utech Global Limited S.R.O nevýhradní licenci k používání, reprodukování, upravování a opravňujete ostatní k použití, reprodukci a úpravě jakýchkoli vašich komentářů v jakékoli formě, formátech nebo médiích.

Hypertextové odkazování na náš obsah

Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:

 • Vládní agentury;
 • Vyhledávače;
 • Zpravodajské organizace;
 • Distributoři online adresářů mohou odkazovat na naše webové stránky stejným způsobem, jakým odkazují na webové stránky jiných uvedených společností; a
 • Akreditované podniky pro celý systém s výjimkou oslovování neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních skupin získávajících finanční prostředky, které nesmějí odkazovat na naši webovou stránku.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné webové stránky, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu webu propojující strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací:

 • běžně známé spotřebitelské a/nebo obchodní informační zdroje;
 • komunitní weby dot.com;
 • sdružení nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace;
 • online distributoři adresářů;
 • internetové portály;
 • účetní, právní a poradenské firmy; a
 • vzdělávací instituce a obchodní sdružení.

Žádosti o propojení od těchto organizací schválíme, pokud se rozhodneme, že: (a) odkaz nebude působit nepříznivě pro nás nebo pro naše akreditované podniky; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) přínos pro nás z viditelnosti hypertextového odkazu kompenzuje nepřítomnost společnosti Utech Global Limited S.R.O; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazující strany.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o propojení s našimi webovými stránkami, musíte nás informovat zasláním e-mailu na Utech Global Limited S.R.O. Uveďte prosím své jméno, název Vaší organizace, kontaktní údaje a také adresu URL Vašeho webu, seznam všech adres URL, ze kterých chcete odkazovat na naše webové stránky, a seznam adres URL na našem webu, na které byste chtěli odkaz. Počkejte 2-3 týdny na odpověď.

Schválené organizace mohou hypertextově odkazovat na naše webové stránky takto:

 • Použitím našeho názvu společnosti; nebo
 • Použitím jednotného lokátoru zdrojů, na který je odkazováno; nebo
 • Použitím jakéhokoli jiného popisu naší webové stránky, na který je odkazováno, který dává smysl v kontextu a formátu obsahu na stránce odkazující strany.

Bez licenční smlouvy na ochrannou známku nebude povoleno žádné použití loga nebo jiného uměleckého díla společnosti Utech Global Limited S.R.O k propojení.

iFrames

Bez předchozího souhlasu a písemného povolení nesmíte kolem našich webových stránek vytvářet rámce, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.

Odpovědnost za obsah

Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které se objevují na vašich webových stránkách. Na žádné webové stránce by se neměly objevit žádné odkazy, které by mohly být vykládány jako urážlivé, obscénní nebo trestné nebo které porušují, nebo obhajují porušování práv třetích stran.

Vaše soukromí

Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů

Výhrada práv

Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo jakýkoli konkrétní odkaz na naše webové stránky. Souhlasíte s okamžitým odstraněním všech odkazů na naše webové stránky na požádání. Vyhrazujeme si také právo tyto smluvní podmínky a jejich zásady propojování kdykoli změnit. Nepřetržitým odkazováním na naši webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni a budete se řídit těmito podmínkami propojení.

Odstranění odkazů z našeho webu

Pokud na našich webových stránkách najdete jakýkoli odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat nás. Budeme zvažovat žádosti o odstranění odkazů, ale nejsme povinni Vám přímo odpovídat.

Nezaručujeme správnost informací na této webové stránce, nezaručujeme jejich úplnost nebo přesnost; ani neslibujeme, že zajistíme, aby webové stránky zůstaly dostupné nebo že materiál na webových stránkách byl aktualizován.

Odmítnutí odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a používání těchto webových stránek. Nic v tomto odmítnutí odpovědnosti:

 • neomezí nebo nevyloučí naši nebo Vaši odpovědnost za smrt nebo zranění;
 • neomezí nebo nevyloučí naši nebo Vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné uvedení v omyl;
 • neomezí žádné naše nebo Vaše závazky žádným způsobem, který není povolen podle platných zákonů; nebo
 • nevylučuje žádné naše nebo Vaše závazky, které nemohou být vyloučeny podle platných zákonů.

Omezení a zákazy odpovědnosti uvedené v této části a jinde v tomto prohlášení: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) řídí všechny závazky vyplývající z odmítnutí odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, z deliktu a za porušení zákonných povinností.

Dokud jsou webové stránky, informace a služby na webových stránkách poskytovány zdarma, neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakékoli povahy.

Tento web používá soubory cookie, abychom vám poskytli nejlepší zážitek z našich webových stránek.